خودکار فشاری نکست Bio

Premec next bio

  • ساخته شده از پلاستیک غیر خوراکی و تجدید پذیر با منشاگیاهی
  • مواد پلاستیک بدنه این خودکار در شرایط محیطی مناسب تا 85درصد تجزیه پذیر و قابل بازیافت است
  • طول نوشتاری ( در شرایط تعریف شده آزمایشگاهی) :  2300متر
  • عرضه شده در چهار رنگ جوهر  
  • پهنای خط : 1 میلیمتر
  • عرضه شده به صورت تکی ( در جعبه 12 تایی) و در رگلام

48 تایی شامل :

                            

 

دسته: