راپید ساکورا( روان نویس شماره ای)

Sakura Pigma Micron

روان نویس شماره دار ساکورا (راپید) در تصویرگری ، خطاطی ، کارت ، نقشه کشی ، استفاده می شود.

جوهر با کیفیت برای استفاده در محیط های بدون اسید.

خشک شدن سریع و مبتنی بر آب روی سطوح مختلف.

در 9 سایز مختلف:

0.05 – 0.1 – 0.2 – 0.3 – 0.4 – 0.5 – 0.6 – 0.7 – 0.8

قابل استفاده برای دانشجویان معماری و رشته های طراحی.

فروشکاه زرین نمایندگی پخش روان نویس های شماره ای ( راپید) ساکورا ژاپن

دسته: